คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้องโถง โถงทางเดิน และบริเวณใช้งานสาธารณะ ที่มีผู้สัญจรไปมามาก

พื้นไม้ลามิเนต HARO รุ่น TRITTY 75A :
สี 3-Strip Oak Premium Nature