พื้นที่พักผ่อน และจัดกิจกรรม @เซ็นทรัลบางนา

บริเวณพักคอย และจัดกิจกรรมของห้างเซ็นทรัลบางนา ต้องการพื้นที่มีความคงทนสูงต่อการสัญจรไปมาของผู้คน เลอะยาก และง่ายต่อการทำความสะอาด ตัดไม้แนวโค้งและจัดผสมกับหญ้าเทียม

พื้นไม้กันน้ำ กันปลวก 100% WASSTEX :
สี 
Cappuccino