สำนักหอสมุดกลาง และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต้องการพื้นไม้ที่สวยงาม สีดูนุ่มสบาย ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ และทนทานต่อการใช้งาน

พื้นไม้กันน้ำ กันปลวก 100% WASSTEX :
สี
Milkshake