ห้องรับเสด็จ

ห้องรับรองพิเศษเฉพาะเชื้อพระวงศ์ และบุคคลสำคัญ @Major Embassy Cineplex

พื้นไม้กันน้ำ กันปลวก 100% WASSTEX :
สี 
Milkshake