HARO PARQUET Hardwood Engineered Floor : ELEGANT Line

Subtle. Natural. Distinguished.
พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ HARO PARQUET ELEGANT Line เป็นพื้นไม้ Exclusive Selected Grade คัดเฉพาะแผ่นไม้ที่มีเสี้ยน และตาไม้น้อย รวมถึงกลุ่มสีดีไซน์พิเศษจาก Interior Designer ชาวเยอรมนี

HARO PARQUET ELEGANT Line มาพร้อมกับลวดลายที่แสดงถึงความหรูหรา และความสมบูรณ์พร้อม ตอบสนองผู้ประสบความสำเร็จที่ต้องการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ


นอกจากนี้ยังรวมถึงรุ่นดีไซน์พิเศษ Parketmanufaktur ที่รวบรวมลายไม้แปลกตา และเป็นงานสั่งทำพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการลวดลายพิเศษที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

Product Description

 Made in GERMANY 100% ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี และเลือกใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตพื้นไม้
 เลือกใช้วัตถุดิบเฉพาะ Premium Healthy Grade ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 พื้นไม้มาตรฐาน World Class ส่งออกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
• ใช้ไม้จากป่าควบคุมอนุรักษ์ธรรมชาติ (PEFC) 
• Design มากกว่า 500 รายการ และลวดลายเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด 
• มาตรฐาน ISO 14001, FSC, CELQ, PEFC, Blue Engel
• รับประกันสินค้า 15 - 30 ปีโดยตรง จากโรงงานเยอรมนีผู้ผลิต

Extended warranty 30 years Extended warranty 15 years Optional Silent Pro insulation layer Top Connect installation systems HARO floors installed quickly and reliably thanks to the Lock Connect installation system. The HARO parquet tongue and groove system.HARO brand quality ผลิตจากประเทศเยอรมัน Blue Angel eco label CE label